Pages DropDown

आमच्या channel ला subscribe करा.

शाळा माहिती चे वेळापत्रक "निकालपत्रक नवीन सुधारित फाईल साठी येथे क्लिक करा." आपल्या आयकर ची गणना आपणच करुया .

सोमवार, ६ फेब्रुवारी, २०१७

मराठी माध्यम प्रश्न पत्रिका आकारिक चाचणी व संकलित मूल्यमापन चाचणी १ ते सत्र २ पर्यंत.


शिक्षकांना आजकाल आकारिक व संकलित मूल्यमापन प्रश्नपत्रिका स्वतः काढाव्या लागत आहेत, सर्वांना अशा प्रश्न पत्रिका स्वतः काढणे आवश्यक आहे. प्रत्येक शिक्षक स्वतः प्रश्न पत्रिका काढू शकतो. पण अशा प्रकारच्या प्रश्न पत्रिका काढणे व त्या सेट अप करणे वेळखाऊ आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या प्रश्न पत्रिकांचे Templets आम्ही या वेबसाईट वर देत आहोत तुम्ही या Excel फाईल चे हे टेम्प्लेट तुम्ही डाऊनलोड करून घ्या आणि त्यातील प्रश्न तुम्ही तुमच्या प्रश्नाच्या काठीण्य पातळीनुसार बदला. आता काही प्रश्न पत्रिका विविध वेबसाईट वर व ब्लॉगवर उपलब्ध आहेत त्याचाही तुम्ही वापर करू शकता.
  • आमच्या या वेबसाईट वर तुम्हीही तुमच्या प्रश्न पत्रिका देऊ शकता 
  • त्याचा नमुना खाली दिलेल्या फाईल प्रमाणे असेल. 
  • अशा प्रश्नपत्रिका आमच्या वेबसाईट वर दिल्या जातील.
  • त्या साठी गूगल font चा वापर करावा.
  • प्रश्न पत्रिका तुमच्या Dropbox किंवा Google Drive वर लिंक करून त्याची लिंक द्यावी.
  • तुम्हाला जर अशी लिंक करता येत नसेल तर सदर फाईल E-mail ने पाठवावी.
  • फाईल lock नसावी. तुमच्या फाईल मध्ये तुमची वेबसाईट किंवा तुमची दुसरी कोणतीही जाहिरात असली तरी चालेल पण ती जाहिरात मुख्य पानावर असावी ती प्रश्न पत्रिकेवर प्रिंट होऊ नये याची काळजी घ्यावी.
  • प्रश्नपत्रिका फाईल इयत्ता , विषय या नावाने save करावी.
  • तुमच्या काही शंका किंवा प्रश्न असतील तर खाली Comment बॉक्स मध्ये लिहावे.

या प्रश्न पत्रिका बद्दल थोडेसे महत्वाचे.
या प्रश्नपत्रिका इतर शिक्षकांनीच बनवलेल्या आहेत.
या प्रश्नपत्रिकेतील प्रत्येक प्रश्न तुम्ही तुमच्या वर्गाच्या काठीण्य पातळीनुसार बदलू शकता.
मुख्य पानावरील दिलेल्या ठिकाणावरून ज्या त्या विषयावर जावे.
सदर फाईल A4 पेपरवर प्रिंट होईल अशी सेट केली आहे.

इयत्ता  परीक्षा मराठी गणित इंग्रजी परिसर अभ्यास १ परिसर अभ्यास २
1 ली चाचणी क्र.१ n n n NA NA
सत्र क्रमांक १ MCGM MCGM MCGM NA NA
चाचणी क्र.२ n n n NA NA
सत्र क्रमांक २ n n n NA NA
२ री चाचणी क्र.१ n n n NA NA
सत्र क्रमांक १ MCGM MCGM MCGM NA NA
चाचणी क्र.२ n n n NA NA
सत्र क्रमांक २ n n n NA NA
३ री चाचणी क्र.१ n n n n NA
सत्र क्रमांक १ MCGM MCGM MCGM MCGM NA
चाचणी क्र.२ Eschool,  Eschool,  Eschool,  Eschool NA
सत्र क्रमांक २ n n n n NA
४ थी चाचणी क्र.१ n n n n n
सत्र क्रमांक १ Gurumauli Gurumauli Gurumauli Gurumauli n
चाचणी क्र.२ n n n n n
सत्र क्रमांक २ n n n n n
५ वी चाचणी क्र.१ n n n n n
सत्र क्रमांक १ MCGM MCGM MCGM MCGM MCGM
चाचणी क्र.२ n n n n n
सत्र क्रमांक २ n n n n n
६ वी चाचणी क्र.१ n n n n n
सत्र क्रमांक १ n n n n n
चाचणी क्र.२ n n n n n
सत्र क्रमांक २ n n n n n
७ वी चाचणी क्र.१ n n n n n
सत्र क्रमांक १ n n n n n
चाचणी क्र.२ n n n n n
सत्र क्रमांक २ n n n n n
८वी चाचणी क्र.१ n n n n n
सत्र क्रमांक १ n n n n n
चाचणी क्र.२ n n n n n
सत्र क्रमांक २ n n n n n
९ वी चाचणी क्र.१ n n n n n
सत्र क्रमांक १ n n n n n
चाचणी क्र.२ n n n n n
सत्र क्रमांक २ n n n n n
१० वी चाचणी क्र.१ n n n n n
सत्र क्रमांक १ n n n n n
चाचणी क्र.२ n n n n n
सत्र क्रमांक २ n n n n n

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

Recommadation

Blogger Widgets
My Blogger TricksAll Blogger TricksAll Blogging Tips